Jäsenrekisteriseloste, 5.6.2018

(Päivitetty Suomen Nyrkkeilyliiton ohjeen pohjalta)

Akaan Isku ry

1.       Rekisterinpitäjä

Akaan Isku ry, Hakamäentie 4 as 7, 37800  AKAA, info@akaanisku.fi

2.       Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kirsi Lehtinen, Mäntymäentie 7 C 8, 37800  AKAA, 040 865 6867, kiisi64@hotmail.com

3.       Rekisterin nimi

Akaan Isku ry:n jäsenrekisteri

4.       Rekisterin kuvaus

Yhdistyslaki (11§) velvoittaa seuran hallitusta pitämään yllä jäsenluetteloa, johon merkitään kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Jäsenluetteloa ylläpidetään seuran jäsenrekisterissä, johon kerätään myös muita henkilötietoja seuran sisäisen viestinnän, laskutuksen sekä lisenssihallinnon (SuomiSport) mahdollistamiseksi.

Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä saavat käyttöoikeuden rekisteröidyn tietoihin ainoastaan määräajaksi, rekisteröidylle ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.

4.1. Jäsenrekisteriin tallennettavat tiedot

- nimi

- syntymäaika (ei henkilötunnuksen loppuosaa)

- puhelinnumero

- kotiosoite

- sähköpostiosoite

Lisäksi alaikäisten harrastajien osalta

 - huoltajan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

5.       Henkilötietojen käsittely ja käyttö

5.1. Tietojen käyttö

Jäsenrekisterin käsittelijä käyttää henkilön henkilötietoja ainoastaan anonymisoituna tilastotietona, seuran sisäisessä viestintä/tiedottamistarkoituksessa, laskutukseen liittyvissä toimissa, virhetilanteiden korjaamista varten ja henkilön suostumuksella/pyynnöstä lisenssiasioiden hallinnoinnissa.

5.2. Tietojen välittäminen

Mikäli tietojen käyttö ei perustu muuhun oikeusperusteeseen, kysytään rekisteröidyltä erikseen suostumus tietojen käyttöön, kyseisen palvelun käyttötarkoituksen mukaisesti (esimerkiksi seuran tehdessä leiri-, kilpailu- tai muuita tapahtumailmoittautumisia).

6.       Sitouttaminen tietosuojaan

Jäsenrekisterin käsittelijä on sitoutunut seuran tietosuojaperiaatteisiin.

7.       Henkilötietojen tarkistaminen ja muokkaaminen

Jäsenellä on oikeus tarkistaa ja pyytää muokkaamaan tietojaan jäsenrekisterissä. Rekisterinpitäjä voi muokata tietoja virhetilanteiden korjaamisen yhteydessä.

8.       Omien tietojen poistaminen

Rekisteröity voi pyytää muokkaamaan omia tietojaan ja/tai pyytää omien tietojensa täydellistä poistoa jäsenyyden päätyttyä. Jäsenrekisteristä poistetaan vuosittain jäsenet, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksua kyseessä olevalle kaudelle.